Veiligheid & Gezondheid VCA / VCU.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is een norm waarin algemeen geaccepteerde/ gevalideerde oplossingen voor bepaalde VGM-gebieden worden aangereikt.

Deze controlelijst kan gebruikt worden om aan te tonen dat VGM beheerst wordt door het aannemersbedrijf, gedurende operationele werkzaamheden bij opdrachtgevers.

VCA is een onderdeel van een VGM-beheerssysteem van de aannemer ten behoeve van de eigen medewerkers. Naast VGM wordt in de norm aandacht besteed aan de verhoging van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. De inhoud is gebaseerd op de zogenaamde best practices uit de (petro)chemie.

VCU

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties. VCU is een VG-beheerssysteem. Het thema milieu wordt hier niet in meegenomen.

VCU-certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven en/of inleners, met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht. VCA-gecertificeerde bedrijven kunnen een VCU-certificaat eisen wanneer het personeel vanuit jouw uitzendorganisatie wordt ingeleend.

Wat zijn de certificatieniveaus?

VCA*

VGM-beheersing tijdens uitvoering van de werkzaamheden (zonder onderaannemers).

VCA**

VCA*, alsmede gericht op de VGM-structuur (beleid, organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie

VCA* en VCA**, alsmede specifiek gericht op aanvullen eisen voor de petrochemie.

VCU beschikt niet over certificatieniveaus.

Hulp nodig bij VCA / VCU certificering?

Veiligheid en gezondheid meer draagvlak geven binnen je organisatie? Deze twee komen graag een keertje langs.

Veiligheids team - Dave & Stephanie