Veiligheid & Gezondheid RI&E.

Wat is een RI&E?

De risico-inventarisatie & -evaluatie is een onderzoek. Door middel van de RI&E wordt onderzocht of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. De grootte van het risico wordt bepaald door de waarschijnlijkheid, het effect en de blootstellingsduur.

In het bijbehorende plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welk termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

De ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT) hebben instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit is vastgelegd in de Wet op de Ondernemeingsraden (WOR). Ten aanzien van de RI&E houdt dit in dat de OR/PVT moeten instemmen met onder andere het RI&E-instrument en het plan van aanpak.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen omtrent een RI&E?

Artikel 5 van de Arbowet verplicht werkgevers tot het maken van een RI&E. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

In sommige gevallen dient de RI&E te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E getoetst wordt door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

De RI&E dient volgens de Arbowet dikwijls te worden aangepast, indien nodig. Denk hierbij aan gewijzigde werkmethoden- of omstandigheden.

Hulp nodig bij RI&E?

Onze HVK'er helpt je graag verder...

Profiel foto Stephanie Persoon

Stephanie PersoonPraktisch ingesteld, betrouwbaar, direct en iemand die van uitdagingen houdt. Actief in verschillende industrieën als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Ik ben in het verleden werkzaam geweest in de metalektro-industrie en opgeleid als Integrale Veiligheidskundige. Mijn meest gebruikte woord? “Risicobeheersing”. Juist het goed nadenken over de risico’s en praktische maatregelen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zijn naar mijn inzicht ontzettend belangrijk. Alleen zo dragen we bij aan een professionele organisatie, waar medewerkers gemotiveerd veilig en gezond samenwerken.

stephanie@kvgm.nl +31 615 232 706