Milieu & Duurzaamheid ISO 50001.

ISO 50001 is de norm voor Energiemanagement. De standaard biedt input om het energieverbruik te verbeteren en de energierekeningen te verklaren. KVGM ondersteunt bij het implementeren van de ISO 50001, waarbij we focussen om op de beste manier energie-efficiëntie te realiseren. Door het implementeren van de ISO 50001 ondersteunen we bij het realiseren van jouw milieu- en CO2- reductiedoelstellingen. Duurzaam ondernemen is als je het ons vraagt dan ook echt de nieuwe eis.

Verschil ten opzichte van ISO 14001

Binnen de ISO 50001 norm staat “energie” als onderwerp centraal. Binnen de ISO 14001 is “energie’’ één van de milieuaspecten. Een ander opvallend verschil is dat de ISO 50001 norm zich richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet, zoals binnen de ISO 14001, op het verbruik van energie door de keten. De ISO 50001 stelt tevens strengere eisen aan monitoring en meting van energiegebruik. Hier koppelen we concrete verbeteracties en doelstellingen aan vast.

Meer weten over de ISO 50001?

Één van onze specialisten komt dit graag toelichten.

Profiel foto Anouk Janssen

Anouk Janssen Na 15 jaar gewerkt te hebben als een operationeel leidinggevende heb ik de stap gemaakt naar KVGM. Door mijn jarenlange ervaring kan ik goed de vertaalslag maken van normeisen naar wat werkt voor een organisatie. Het zien wat de meerwaarde is voor bedrijven en structurele verbetering bieden geeft mij als consultant energie.

Anouk@kvgm.nl +31 615 475 975