Milieu & Duurzaamheid ISO 14064.

Broeikasgassen en CO2-emissies

ISO 14064 is opgebouwd uit verschillende delen, welke eisen en richtlijnen voor het monitoren en verifiëren van broeikasgas-data bevatten. Een interessante aanvulling voor organisaties die reeds in het bezit zijn van een ISO 14001 certificaat. Wanneer jouw organisatie al 14001 gecertificeerd is zijn jullie bekend met milieuaspecten zoals de emissies van broeikasgassen.

In Nederland worden de verschillende delen van ISO 14064 toegepast in het framework van de CO2-prestatieladder.

De ISO 14064 kent drie delen:

Emissies en broeikasgassen inzichtelijk?

KVGM helpt bij het meten, rapporteren en controleren door ISO 14064 te implementeren. Wij zorgen dat de implementatie past en waardevol is voor jullie organisatie.

Profiel foto Ruud Wilms

Ruud Wilms

Een eigenwijze bedrijfskundige die graag vanuit het DNA van bedrijven bijdraagt aan de  realisatie van de ambities en bedrijfsdoelen. Samenwerken met de klant aan de verbeterprocessen is voor mij een extra drive. Ik vind het leuk en het geeft me energie wanneer we komen tot oplossingen die door de medewerkers omarmt worden omdat ze bijdragen aan het succes. Dat alles is de basis voor mijn werk. Vervolgens vinden we een efficiënte en duurzame manier om te voldoen aan de normeisen.

ruud@kvgm.nl +31 611 381 554