Milieu & Duurzaamheid FSC.

FSC staat voor Forest Stewardship Counsil en is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud van bossen en natuurgebieden wereldwijd. Het doel van de organisatie is het op een evenwichtige manier rekening houden met ecologische, sociale en economische aspecten die onder de definitie van bosbeheer vallen.

Het FSC keurmerk wordt gesteund en gedragen door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties en heeft het keurmerk op een transparante wijze ingericht. Het FSC Keurmerk is interessant voor organisaties die in de gehele handelsketen te maken hebben met hout- en/of papierproducten. Om aantoonbaar te maken dat producten met het FSC Keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen is het zaak dat alle schakels binnen de keten worden gecertificeerd. Organisaties dienen zich hierbij aan de FSC richtlijnen te houden. Pas dan kan een FSC product verkocht worden en mag het FSC-logo hierop gepresenteerd worden.

FSC kent een aantal principes

  1. Bosbeheer is compliant aan de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving.
  2. Er zijn duidelijk gedefinieerde eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten.
  3. Er bestaat respect en erkenning ten aanzien van formele en traditionele rechten van de lokale bevolking.
  4. Er wordt rekening gehouden met het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders.
  5. Functies van het bos worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos op lange termijn worden vastgesteld.
  6. Ecologische en landschappelijke waarden van het natuurgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. Er is een duidelijk beheerplan opgesteld.
  8. Er vind toetsing plaats van alle managementactiviteiten.
  9. Natuurgebieden en bossen met een hoge natuur- en/of cultuurwaarde worden met extra zorg uitgevoerd.
  10. De principes 1 tot en met 9 zijn tevens van toepassing op bosplantages.

Hulp nodig bij het FSC Keurmerk?

KVGM kent de richtlijnen en heeft al verschillende organisaties geholpen met het implementeren van FSC aspecten of het geven van trainingen ten aanzien van het FSC Keurmerk.

Wij komen dus graag op de koffie!

Profiel foto Minou Damen