Veiligheid & Gezondheid Explosieveiligheidsdocument.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren, dat gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. De gevaren in verband met explosieve atmosferen (ATEX) en de bijzondere risico's die daaruit kunnen voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie in hun geheel beoordeeld in een EVD.

Heb je wel eens een blik geworpen in de verzekeringspolis van jouw bedrijf? Het bedrijf kan verzekerd zijn voor brandschade, maar dat is niet hetzelfde als schade door ontploffing.

Hulp nodig bij Explosieveiligheidsdocument?

Onze HVK'er komt graag op de koffie!

Profiel foto Stephanie Persoon

Stephanie PersoonPraktisch ingesteld, betrouwbaar, direct en iemand die van uitdagingen houdt. Actief in verschillende industrieën als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Ik ben in het verleden werkzaam geweest in de metalektro-industrie en opgeleid als Integrale Veiligheidskundige. Mijn meest gebruikte woord? “Risicobeheersing”. Juist het goed nadenken over de risico’s en praktische maatregelen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zijn naar mijn inzicht ontzettend belangrijk. Alleen zo dragen we bij aan een professionele organisatie, waar medewerkers gemotiveerd veilig en gezond samenwerken.

stephanie@kvgm.nl +31 615 232 706