Milieu & Duurzaamheid CO2 Prestatieladder.

De CO2 Prestatieladder is een CO2 Managementsysteem waarmee structureel de CO2 uitstoot in kaart wordt gebracht en gereduceerd wordt. Wanneer de organisatie voldoet aan de certificeringseisen brengt dit veel voordelen met zich mee.

De CO2 Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Elk niveau kent specifieke richtlijnen. In basis zijn vaste onderdelen van de CO2 prestatieladder: CO2- footprint, ketenanalyse en samenwerking met ketenpartners.

Trede 1: De organisatie erkent het belang van verduurzaming en kent mogelijke opties tot energiebesparing. Waar we als KVGM op focussen?

Trede 2: Het belang bij het behalen van trede 2 is het in kaart brengen van energiestromen. KVGM ondersteunt bij het inzichtelijk krijgen van energiestromen en het beschrijven van kwalitatieve doelstellingen ten aanzien van energiebesparing en groene energie. Een organisatie neemt op passieve wijze deel aan minimaal één ketenactiviteit als we het hebben over CO2- besparing.

Trede 3: Voor het behalen van trede 3 is er een geverifieerde CO2-uitstoot inventaris nodig. KVGM ondersteunt bij het realiseren van een dergelijke inventaris welke is geverifieerd door ISO. Daarnaast zijn kwantitatieve doelstellingen ten aanzien van CO2- vermindering vereist en wordt er in de overlegstructuur (een periodiek terugkomend overleg) ten aanzien van de CO2- Footprint geïnitieerd. Elke organisatie is tevens verplicht deel te nemen aan tenminste één ketenactiviteit die betrekking heeft op CO2- vermindering.

Trede 4: Een belangrijk aspect voor het realiseren van trede 4 in aanvulling op de huidige activiteiten is het in gesprek gaan met andere organisaties. Wat dit wil zeggen is dat jouw organisatie de dialoog aangaat met belanghebbenden (denk hierbij aan overheden en maatschappelijke organisaties) en hiermee als initiatiefnemer naar voren treed op één of meerdere keteninitiatieven op het gebied van CO2- vermindering.

Trede 5: De hoogst haalbare trede binnen de CO2- Prestatieladder vraagt van een organisatie verder te kijken dan haar eigen CO2- Footprint. Een organisatie bindt zich voor deze trede aan het een publiekelijk CO2- verminderingsprogramma of maatschappelijke organisatie die kan aantonen dat het een bijdrage levert aan een CO2-besparingsproject. De inventarisatie beschikt inmiddels over de belangrijkste leveranciers, zoals transport, en toont aan dat de doelstellingen zoals geformuleerd op de niveaus 3 en 4 gerealiseerd worden.

Vragen?

Is de organisatie reeds gecertificeerd voor ISO 14001 en vraag je je af of de stap naar de CO2 Prestatieladder eenvoudig te maken is? Er bestaat overlap, maar er bestaan tevens grote verschillen die de stap een stuk minder eenvoudig maken. KVGM helpt je graag bij het maken van onderscheid tussen milieuaspecten en energiestromen om te voldoen aan de eisen uit de verschillende invalshoeken van de CO2 Prestatieladder. Heeft de organisatie geen ISO 14001? Dat is geen enkel probleem. KVGM voert graag een nulmeting uit om vervolgens, samen met de organisatie, invulling te geven aan het proces dat zich uit in de certificering volgens de CO2 Prestatieladder.

Maak kennis met één van onze consultants:

Profiel foto Ruud Wilms

Ruud WilmsMet een bedrijfskundige achtergrond interesseert het me vooral hoe bedrijven succesvol (kunnen) zijn. Juist de succesfactoren versterken en bijdragen aan continu verbeteren is een persoonlijke drive. En die normen? We zorgen er wel voor dat door alle slimmigheden er op een natuurlijke wijze aan voldaan wordt. Je kunt van me verwachten dat ik kritisch, eerlijk en gedreven ben, maar altijd met het bedrijfsbelang voorop en met een glimlach en een gezonde portie humor.

Ruud@kvgm.nl +31 611 381 554